Om Blueshare

Blueshare samarbetar med företag och leverantörer med målet att effektivisera, förbättra och förenkla kommunikationen. Vi identifierar tillsammans lösningar och alternativ som hjälper verksamheten att förstå dess verkliga behov samt vilka verktyg och tjänster som finns tillgängliga. Vår utgångspunkt är att samarbetet alltid ska kännas P-E-R-F-E-K-T.


Blueshare är medlemmar i RingUp som är Sveriges äldsta och största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar för företag.

Upplev vår service

PERFEKT

Blueshare AB

 

Blueshare är det konsultativa och personliga alternativet som leverantör av IT och kommunikationstjänster.

Professionella


Erfarna


Rationella


Flexibla


Engagerade


Kvalitativa


Tillgängliga

Kontakt

 


Email: info@blueshare.se

Telefon: +46 (0)735 24 34 00

© Copyright. All Rights Reserved.